Privacyverklaring Cialona Expo B.V. 

Wij, van Cialona Expo B.V. hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Voor het gebruik van bepaalde functionaliteiten, zoals het aanmelden voor de nieuwsbrief, het bekijken van de website en het invullen van het contactformulier, wordt u gevraagd gegevens in te vullen.
Met dit privacy statement wil Cialona Expo B.V. u duidelijkheid geven over wat wij met deze gegevens doen.

Verwerking persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Cialona Expo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie over de opdracht;
  • U de mogelijkheid bieden een account aan te maken;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 
 

Persoonsgegevens die wij verwerken voor bovenstaande doelen:

  • Bedrijfsgegevens;
  • Voor- en achternaam contactpersoon;
  • Geslacht;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;
  • Zakelijke Bancaire gegevens.


Deze persoonsgegevens worden door Cialona Expo B.V. opgeslagen voor de periode:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de eerder genoemde persoonsgegevens, dit is wettelijk verplicht door de belastingdienst.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van oud-klanten of oud-leveranciers, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 40 jaar.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Cialona Expo B.V. maakt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen, zonder dat hier een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cialona Expo B.V.) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Cialona Expo B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze partijen maken wij hiervoor de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cialona Expo B.V. maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Wij gebruiken deze cookies met een puur technische functionaliteit: om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en om inzicht te krijgen in verbeterpunten.

De informatie die we via cookies registeren bestaat onder meer uit type browser en bezochte pagina’s. Voor deze cookies is geen toestemming nodig, volgens de cookiewet is het toegestaan om zonder toestemming cookies te plaatsen als dit alleen voor eigen analytische doeleinden gebruikt wordt, en de privacy van de gebruiker gerespecteerd wordt (artikel 6 sub f AVG). Marketing en analytics gelden als een duidelijk legitiem belang.

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de analytics dienst. Wij gebruiken deze enkel om bij te houden, en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, tenzij google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, zo wordt uw IP- adres niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het gelijknamige programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Leadinfo

Wij maken gebruik van de diensten van Leadinfo, een tool om bezoek aan onze website inzichtelijk te maken.
Leadinfo is legaal onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die per 25 mei 2018 als Europese privacywet geldt.

Leadinfo gebruikt het IP-adres van de bezoeker om daarbij bedrijfsgegevens te verkrijgen uit openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel. Het IP-adres is onder de AVG een persoonsgegeven, en gebruik daarvan vereist een grondslag onder deze wet. De gebruikte grondslag is het “eigen gerechtvaardigd belang” (artikel 6 sub f AVG). Hierbij mogen wij zonder toestemming met persoonsgegevens werken mits dit een duidelijk belang dient en u rekening houdt met de privacy, het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Marketing en analytics gelden als een duidelijk legitiem belang, en Leadinfo gebruikt slechts zeer beperkt persoonsgegevens. IP-adressen worden niet bewaard en uitsluitend de algemene zakelijke informatie van ondernemingen wordt verstrekt aan gebruikers. Daarmee is adequaat rekening gehouden met de privacy.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cialona Expo B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cialona.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk reactie van ons terug.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Cialona Expo B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@cialona.nl.